Komitələr

Getmə  turizmi komitəsi
Komitə, getmə turizmi ilə məşğul olan şirkətlərin işinə nəzarət edir, hər hansı bir çətinlik yaranarsa onlara dəstək olur və problemlərin həllinə köməklik göstərir.
 

Gəlmə  turizmi komitəsi
Komitə, gəlmə turizmi ilə məşğul olan şirkətlərin işinə nəzarət edir, hər hansı bir çətinlik yaranarsa onlara dəstək olur və problemlərin həllinə köməklik göstərir.

 
Nəqliyyat komitəsi
Komitənin iş prinsipi nəqliyyat şirkətləri ilə turizm şirkətlərinin maraqlarını ortaq nöqtədə birləşdirməkdir.